מנוע חיפוש מותאם - הקש נושא או שם המאמר לחיפוש מתוך עשרות אלפי מסמכים איכותיים ושפיטים בטקסט מלא ובגישה חופשית. רוב המסמכים בפורמט PDF ו DOC.

מחפשת מאמר אקדמי בעברית או באנגלית או כבר מצאת ולא יודע את פרטיו הביבליוגרפיים? 

שירות מקצועי לחיפוש ואיתור מקורות מידע אקדמיים לעבודה האקדמית שלך, כגון: מאמרים, ספרים, דו"חות, ניירות עמדה, מחקרים, תקצירי הרצאות, עבודות גמר וכד'.

מחירים ללא תחרות: מאמרים ממאגרי מידע דיגיטליים בפורמט HTML ,PDF, DOC כולל עריכת רשימה ביבליוגרפית:

עד 5 מאמרים: 80 ₪

עד 20 מאמרים: 250 ₪

עד 40 מאמרים: 470 ₪

סידור ועריכה של רשימה ביבליוגרפית לפי כללי APA, MLA, כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית:
10 מאמרים: 65 ₪
20 מאמרים: 100 ₪
50 מאמרים: 200 ₪

 isrpionir@hotmail.com